Jogi nyilatkozat


A Website.hu portál és mobil alkalmazás család bármelyik tagjára történõ belépésével elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, elõfizetõje a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A Website.hu portál és mobil alkalmazás család lapjain és szoftvereiben ("portálok és alkalmazások") található tartalom a WebSite NetSolution Media Zrt. ("kiadó") szellemi tulajdona.

A WebSite NetSolution Media Zrt. fenntart minden, a portálok bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történõ másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A portálokhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó elõzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portálok és alkalmazások egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A portálok tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történõ tárolására, letölthetõvé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A WebSite NetSolution Media Zrt. portálok és alkalmazások teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzõi jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó elõzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai mûvelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntetõ- és polgári jogi következményeket von maga után. A WebSite NetSolution Media Zrt. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A portálokról és alkalmazásokból értesüléseket átvenni csak az adott portálra vagy alkalmazásra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevõ
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a portálra és alkalmazásra utaló egyértelmû hivatkozást minden közlésnél feltünteti. 

A portálok és alkalmazások domainnevei, nevei, valamint a "website.hu" név szerzõi jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az WebSite NetSolution Media Zrt. elõzetes, és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzõi jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni. A WebSite NetSolution Media Zrt. bármely, portáljának és alkalmazásának használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a kiadóhoz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a kiadó - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A kiadó az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.
A kiadó az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A WebSite NetSolution Media Zrt. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelõsséget nem vállal.

WebSite NetSolution Media Zrt.
1113 Budapest, Nagyszõlõs u. 11-15.
Tel: +36.1.488.0456
Email: info@website.hu
Web: www.website.hu


Ebédmenü alkalmazás. Töltsd le a mobilodra!

Töltsd le az Ebédmenü alkalmazást iOS-re! Töltsd le az ebédmenü alkalmazást Androidra!

Kövess minket!


Értesülj újdonságainkról.

Hírlevél

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy időben értesülj nyereményjátékainkról, újdonságainkról.